Ara

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Misyon

28.02.2022 14:25

Üniversitemizin yüksek kalite standartları çerçevesinde uluslarasılaşmaya yönelik yönlendirici stratejiler belirlemek, uluslarası çeşitliliği sağlayarak üniversitemize ve ülkemize vizyon sahibi yeni bireyler kazandırmak. Uluslararası öğrencilerimizin tüm eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin teminini, hem üniversite içi ve dışında bürokratik işlemler için rehberlik hizmeti verilmesini ve üniversite hayatına uyumun sağlanması için çeşitli sosyal faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak.Llisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler açısından üniversitemizi cazibe merkezi haline getirme yönünde sistemli araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

Hızlı Erişim